Wat is NLP?

Wat is NLP? Het is een vraag die door bijzonder veel mensen wordt gesteld. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is het in eerste instantie belangrijk om een inzicht te krijgen in de werking van onze hersenen. Onze hersenen bevatten namelijk zo'n slordige 4 miljard neuronen. Dit zorgt er voor dat er zich in onze hersenen van alles afspeelt waar we schijnbaar geen invloed op hebben. We maken een bepaalde ervaring mee en die blijft in ons hoofd spoken. Voor sommige van deze ervaringen geldt dat ze een ongelofelijk effect hebben op ons leven, of je dat nu wil of niet. Het lijkt er in eerste instantie misschien naar uit te zien dat we op geen enkele manier controle hebben over onze ervaringen, maar dat is buiten NLP gerekend. Stel jij je ook de vraag wat is NLP? Lees dan snel de inhoud van dit artikel!  

Neurolinguistisch programmeren

De naam 'Neuro' die deel uitmaakt van NLP is een directe verwijzing naar ons neurologisch systeem. Het gaat hierbij concreet om de manier waarop we onze zintuigen gebruiken met als doel om ervaringen om te zetten in bewust en onbewust denken. Een significant deel van NLP heeft betrekking met het versterken van het besef van ons neurologisch systeem en de manier waarop wij er het best gebruik van kunnen maken. 
 
De taal die we als mensen gebruiken zorgt er voor dat we onze innerlijke, neurologische processen en die van anderen kunnen beïnvloeden. Het linguïstische van de NLP heeft als doel om de manier waarop we onze taal gebruiken om ervaringen een betekenis te geven te bestuderen. Dit geldt overigens ook voor de wijze waarop we deze ervaringen overbrengen op enerzijds onszelf, maar anderzijds ook op anderen. NLP richt zich in de praktijk in het bijzonder op specifieke taalpatronen en zorgt er voor dat we over afdoende keuzevrijheid komen te beschikken met betrekking tot het gebruik en de effecten van onze woorden.

 

Programmeren, eigenlijk een achterhaalde term 

Bij het lezen van eender welke definitie met betrekking tot de vraag "wat is NLP?" zal je kunnen vaststellen dat de term "programmeren" wordt gebruikt. Het gaat hierbij om een term die eigenlijk grotendeels achterhaald is. Toch is het zo dat de manier waarop mensen de informatie over de wereld om zich heen en de ervaringen die worden opgedaan vaak verwerken als een vorm van programmeren of coderen. Onze mentale programma's zijn gevormd door een aaneenschakeling van gedrags- en denkpatronen die een specifieke ervaring en een concreet resultaat tot stand brengen. NLP zorgt er dan ook voor dat we aangeleerd krijgen hoe onze manier van denken, voelen en gedragen te verbeteren. 

 

Hoe is NLP ontstaan? 

In grote lijnen heb je ondertussen een antwoord gekregen op de vraag "wat is NLP"? Dit is echter nog niet alles. Veel mensen stellen zich namelijk ook de vraag wanneer NLP precies is ontstaan. Voor NLP geldt zoals eerder reeds aangegeven dat het eigenlijk een verzameling is van  communicatiemiddelen en -technieken. Deze zijn aan het einde van de jaren '70 ontstaan. Twee personen liggen hiervan aan de basis. Het gaat hierbij in eerste instantie om de wiskundestudent Richard Bandler en anderzijds om hoogleraar linguïstiek John Grinder. Zij zijn er in de jaren '70 namelijk in geslaagd om in kaart te brengen hoe succesvolle psychotherapeuten er in waren geslaagd om zowel het bewuste als het onbewuste gedeelte van de hersenen te gebruiken om een permanente verandering teweeg te brengen bij hun patiënten. Aan de hand van deze informatie werden er een aantal elegante en eenvoudig over te brengen modellen en technieken gecreëerd die het voor derden mogelijk moest maken om nieuwe manieren van communiceren aan te leren. Hiermee was de basis van NLP gevormd.
 
Meer informatie over NLP, vind je op de website van NLP Academie!