Kabinet wil dat werknemer die thuis wil blijven werken de ruimte krijgt

Ondanks de versoepeling van het thuiswerkadvies, vraagt het kabinet werkgevers "expliciet ruimte te scheppen" voor "de wens van vele thuiswerkers om (deels) thuis te kunnen blijven werken". Werkgevers dienen daarnaast rekening te houden met "kwetsbare werkenden en hun naasten" en moeten de basismaatregelen blijven naleven: het kantoor moet goed geventileerd worden en werknemers moeten thuis blijven bij klachten.

Het nieuwe advies luidt om maximaal de helft van de werktijd op het werk door te brengen. "Dat betekent: blijf thuiswerken als het kan, en ga naar kantoor voor maximaal de helft van de werktijd", verduidelijkt zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Kamer. Hij drukt werkgevers en werknemers op het hart "om nu duurzame afspraken te maken over een passende verdeling tussen werk op locatie en thuis".

Oog voor algemeen belang

Van werknemers wordt verlangd dat zij "ook oog hebben voor het algemeen belang", zoals het voorkomen van drukte in het openbaar vervoer in de spits. Daarnaast moet voorkomen worden dat de werkvloer overvol raakt en dienen bedrijven "het welzijn van werkenden" in de gaten te houden. Kuipers benadrukt dat het houden van 1,5 meter afstand nog steeds wordt geadviseerd, ook als de 1,5 meter als regel vervalt per 25 februari.

Door: ANP