Normal_normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Het definitieve budget voor voor jeugdhulp en jeugdzorg is door staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) gepresenteerd. Gemeenten krijgen in 2015 3,9 miljard om hun nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Dat betekent dat de korting in 2015 beperkt is tot zo'n drie procent.

Van Rijn is verheugd dat de zekerheid nu honderd procent is. 'Mooi dat deze mijlpaal is bereikt, zeven maanden voordat gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijkheid zijn voor de zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen. Nu de cijfers definitief zijn, zien we ook dat de korting in 2015 beperkt is, zo'n drie procent. Hierdoor kunnen gemeenten en jeugdzorginstellingen verantwoorde afspraken maken.' Teeven: 'De wet is helder. Het laatste restje van het budget is definitief. Gemeenten hebben nu onbelemmerd zicht op de eindstreep. Zij kunnen hun inkoopafspraken afronden en er voor zorgen dat kinderen en gezinnen straks bij goeie professionals terecht kunnen als ze het nodig hebben.'

Verantwoorde transitie
De staatssecretarissen roepen gemeenten en zorginstellingen op in de overgangssituatie verantwoorde afspraken te maken. Zij stellen dit in reactie op signalen dat gemeenten drastisch minder zorg inkopen en dat instellingen overwegen om alvast medewerkers te ontslaan.

Van Rijn: 'Met 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gaan we minder langs elkaar werken in de jeugdzorg. Dat betekent natuurlijk iets voor de totale hoeveelheid banen in de jeugdzorg. Maar met de beperkte korting in 2015 en de wettelijk vastgelegde overgangsrechten van bestaande zorgafspraken moet het mogelijk zijn een verantwoorde overgang te realiseren. Als gemeenten en zorginstellingen redelijke en rustige afspraken maken worden de belangen van kinderen, gezinnen en medewerkers het beste gediend.'

Bureau Jeugdzorg: van werk naar werk
Voor de 15 Bureaus Jeugdzorg (BJZ) geldt dat er voor een deel van het personeel geen werk meer zal zijn vanaf 1 januari 2015. Omdat BJZ dan niet langer als taak heeft om zorgindicaties te geven. Van Rijn en Teeven verwachten dat in de komende periode duidelijk wordt voor hoeveel mensen dat geldt. Inzet is om zoveel mogelijk medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Bijvoorbeeld in de nieuwe sociale wijkteams van gemeenten zullen ervaren professionals nodig zijn kinderen en gezinnen naar de juiste hulpverleners kunnen doorverwijzen.

Van 3,5 naar 3,9 miljard
In vergelijking met de laatste update – in december 2013 – is er zo’n 330 miljoen budget toegevoegd aan het totaalbudget dat overgaat naar de gemeenten. Dat komt vooral omdat begin 2014 precies is vastgesteld welk deel van de jeugd AWBZ taken naar gemeenten gaan en wat onderdeel is van het wetsvoorstel Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast is er op basis van de meest actuele cijfers van de zorgverzekeraars een betere inschatting gemaakt van het aandeel jeugd in het totale budget voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook is bekend geworden welke vergoeding gemeenten gaan ontvangen voor uitvoeringskosten. Ten slotte zijn onlangs de meest recente groeicijfers voor de zorg bekend geworden, dit heeft voor alle geldstromen een kleine plus opgeleverd.

© Nationale Zorggids