Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_normal_verkiezingen_stemmen

Blinden en slechtzienden kunnen in meer gemeenten zelfstandig stemmen


Twintig gemeenten hebben maatregelen getroffen om blinden en slechtzienden zelfstandig te laten stemmen tijdens de Europese verkiezingen. De stemlokalen in deze gemeenten zijn voorzien van een mal een audio-apparaat dat hen van informatie voorziet. Dit meldt de Telegraaf. 

Normal_gevangenis

Inspectie onderzoekt knelpunten bij resocialisatie vanuit forensische zorg


De Inspectie Justitie en Veiligheid is een onderzoek gestart naar de besluitvorming over het verlenen van vrijheden aan tbs’ers. Zij is hiertoe begonnen bij de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s). Later dit jaar volgen de Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC). Door knelpunten en verbeterpunten te signaleren, wil de Inspectie bijdragen a...

Logo_avirazorg

Boete van 50.000 euro voor Avirazorg


Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legt Avirazorg een last onder dwangsom op voor het niet naleven van de medewerkingsplicht. Bij deze zorgaanbieder is onder andere een actuele lijst van de cliënten die zorg ontvingen van Avirazorg opgevraagd. De inspectie wil weten óf en aan welke zorgaanbieder, welke cliënten door de instelling zijn overgedrag...

Normal_internet

Zorgaanvragers verdwalen op zoek naar goede informatie


Het regelen van langdurige zorg lukt niet zonder goede informatie over het aanbod en keuzemogelijkheden. Sommige zorgaanbieders of instellingen doen hun best om goede voorlichting te geven. Desondanks raken mensen verstrikt in een ingewikkelde zoektocht. De informatie is te vaak onvindbaar en onbegrijpelijk. Dit meldt Ieder(in) die hier samen me...

Normal_rekenmachine_geld_rekening

Bekostiging ggz en en forensische zorg op de schop


De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, ...

Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

IGJ in gesprek over toezicht nieuwe wetten onvrijwillige en verplichte zorg


Op donderdag 23 mei houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een live chatsessie over de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en Dwang (Wzd) die beiden op 1 januari 2020 in werking treden. De IGJ houdt toezicht op de naleving van deze nieuw wetten en bereidt zich hierop voor. Dit meldt de inspectie.

Normal_rss_entry-182733

'Inzet zorgdieren moet professioneler’


Dieren worden steeds vaker ingezet om mensen met een fysieke of mentale beperking te helpen, maar het ontbreekt daarbij aan professionele eisen. Om het welzijn van mensen en dieren te garanderen, moet de sector hier nodig iets aan doen, adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Normal_rolstoel_oudere_bejaarde_handicap

Burgers winnen relatief vaak rechtszaak over Wmo


Burgers worden in rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) relatief vaak in het gelijk gesteld. Waar burgers in de meeste rechtszaken tegen de overheid in 25 en 30 procent gelijk krijgen, is dat in rechtszaken tegen gemeenten 41 procent. Dit meldt NU.nl op basis van berichtgeving door Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer. 

NZG Gehandicaptenzorg Informatie

NZG Blog

Patroon doorbreken op je drieënnegentigste

Normal_marja_foto

Mijn vader ging drie keer per week naar een dagopvang voor ouderen. De vrouwen zaten apart van de mannen. In het begin zaten er nog wat krachtige mannen bij waar je een gesprek mee kon voeren. De laatste tijd zat mijn vader tussen heren met zware alzheimer en daar was het programma op afgestemd. Vragen als: "Wat gaat sneller: een vliegtuig of ee...

NZG Interview

‘De zorg heeft geen instroomprobleem maar een zorgwekkend uitstroomprobleem’

Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg


“We hameren er al jaren op en nu lijkt het kwartje ook bij de overheid te vallen. De zorg heeft geen instroomprobleem, maar een zorgwekkend uitstroomprobleem. De oplossing ...