Normal_kind_rolstoel534

De gehandicaptensector heeft het zwaar te verduren. Er komen steeds meer mensen met een verstandelijke beperking bij terwijl de sector kampt met een personeelstekort. De groei in het aantal mensen met een beperking komt onder andere omdat vrouwen op latere leeftijd kinderen krijgen, wat de kans op aangeboren afwijkingen vergroot. Ook worden mensen met een beperking steeds ouder. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

Dat er meer mensen komen met een beperking, is niet het enige probleem. De zorgvraag wordt ook steeds complexer wat inhoudt dat meer mensen een hogere mate van zorg nodig hebben terwijl er niet genoeg personeel is. De complexiteit valt ook op bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het aantal zorgindicaties ZZP 3 tot en met 8 steeg van 65.545 in 2011 naar 101.960 dit jaar. Het Zorgzwaartepakket (ZZP) is een indicatiesteller waarbij ZZP 1 lichte zorg is en ZZP 10 zeer zware zorg.

Reden van groei

De groei in mensen met een beperking heeft verschillende oorzaken. Zo krijgen vrouwen op latere leeftijd kinderen, wat de kans op aangeboren afwijkingen vergroot. Ook worden mensen met een beperking steeds ouder waardoor zij gedurende hun leven steeds meer zorg nodig hebben. Bovendien worden door technologische ontwikkelingen kinderen met een extreem laag geboortegewicht in leven gehouden, die op latere leeftijd tal van problemen ervaren.

Naast de bestaande beperkingen krijgen bewoners in zorginstellingen ook te maken met andere symptomen. Denk bijvoorbeeld aan dementie en ouderdomskwalen, maar ook aan depressie en angsten. En hoewel de zorg voor deze cliënten steeds complexer wordt, is er ook een groep die daardoor buiten de boot valt. Men name jongeren met een licht verstandelijke beperking krijgen niet altijd de juiste zorg. Problemen zoals drugsgebruik, criminaliteit en de ‘verleidingen van internet’ liggen dan op de loer.

Personeelstekort

Ondertussen blijft er een tekort aan personeel. Camara van der Spoel, bestuurder bij de FNV: “Ze moeten weer vaste contracten bieden met voldoende uren, hogere lonen en een goede balans werk-privé”. Veel medewerkers zijn de sector ontvlucht door de enorme druk en wisselvallige roosters. Bovendien is het zwaar werk wat problemen veroorzaakt bij zorgprofessionals die zelf ook ouder worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids