Logo_logo-milo

Op 6 november 2019 organiseert Stichting Milo de allereerste bijeenkomst over het inzetten van ondersteunde communicatie (OC) voor het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in Samen naar School klassen. In deze bijeenkomsten worden de uitkomsten gedeeld van een haalbaarheidsstudie en praktijkvoorbeelden waarin mooie resultaten zijn bereikt. De eerste bijeenkomst is ’s avonds in Bergen op Zoom. Bij voldoende belangstelling worden bijeenkomsten in andere regio’s georganiseerd. Dit meldt Stichting Milo.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor initiatiefnemers, medewerkers en ouders die betrokken zijn bij een ‘Samen naar School’ initiatief. Het gaat om kinderen met een ernstige beperking die binnen de muren van een reguliere school hopen op kansen en gelegenheden om deel te kunnen nemen aan lesactiviteiten (of onderwijsactiviteiten). De beperkingen van deze kinderen zijn meestal het gevolg van een ontwikkelachterstand door een ziekte, aangeboren aandoening of verworven stoornissen door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte. Voor veel van hen is communiceren erg moeilijk. OC kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen.

Praktijkervaringen

‘Samen naar School’ initiatieven zijn opgericht door ouders van kinderen met complexe communicatiebehoeften en worden gefinancierd vanuit hun zorgbudgetten (PGB’s). Dat maakt dat de initiatieven onderling verschillen van visie, opzet en werkwijze. Een standaardaanpak, methodiek of oplossing voor het stimuleren van de ontwikkeling van deze kinderen bestaat niet; de combinaties van stoornissen en beperkingen van de kinderen zijn daarvoor te divers.

Stichting Milo heeft in Amsterdam samen met de ouders van vijf meisjes met het Rett syndroom een programma op maat ontwikkeld, waarin de meisjes met hun oogbestuurde spraakcomputers klassikaal een traject van beginnende geletterdheid aangeboden kregen. De ouders en begeleiders namen ook deel aan het onderwijsprogramma. Er werd gestart met één uur samen per week in hun kinderdagcentrum. Dit groeide al gauw uit tot twee dagen per week. De kinderen maakten na een jaar de overstap naar passend onderwijs. Een soortgelijke aanpak vindt nu plaats in Zuid-Limburg.

Haalbaarheidsstudie

Voor de studie werd gewerkt met onderdelen van het KLIN©-programma van Stichting Milo. Het KLIN©-programma is geen vastomschreven methode, maar een werkwijze en biedt een gereedschapskist waarmee op maat toepassingen voor OC kunnen worden gerealiseerd, zodat er voor elk kind een best passende toegang tot ontwikkeling en leren gerealiseerd kan worden. De effectiviteit van KLIN© is wetenschappelijk bewezen en beschreven in een handboek en in praktijkgidsen.

Door: Nationale Zorggids