Zorg voor mensen met verstandelijke beperking en gedragsstoornis te duur

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen is zwaar en prijzig. VG7-gehandicaptenorganisaties weigeren deze groep cliënten om die redenen steeds vaker. Daardoor worden de wachtlijsten steeds langer. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Het aantal mensen dat zware zorg nodig heeft, is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2015 ontvingen 12.500 mensen een indicatie voor VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering, kortweg VG7-zorg. In 2022 waren dat er 4.500 meer. Mensen met een VG7-zorgindicatie hebben veelal een verstandelijk beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen. Ouders en zorgverleners hebben veel moeite dit gedrag te begrijpen en in zorginstellingen moeten ze vaak intensieve begeleiding krijgen. Maar niet iedereen krijgt dat tijdig. Inmiddels staan er meer dan 130 cliënten op de wachtlijst. Bijna 30 meer dan vorig jaar.’

Niet passende tarieven

“De zorginzet voor deze doelgroep is intensief. Het tarief is niet passend en er zijn helaas zorgaanbieders die aangeven te overwegen deze doelgroep niet meer in zorg te nemen”, zegt woordvoerder Arjen Zwaan van CZ Zorgkantoor. Bij Menzis gebeurt hetzelfde: aanbieders zeggen geen nieuwe complexe patiënten meer aan te nemen vanwege de niet-kostendekkende tarieven.

Extra geld

Als het aan Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ligt, komt er 80 miljoen euro extra beschikbaar voor deze zorg. Want inmiddels hebben sommige gehandicaptenzorginstellingen tekorten van tienduizenden euro’s op één plek, die ze niet meer kunnen opvangen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een nieuw onderzoek lopen naar de tarieven. In mei komen de resultaten en naar verwachting kunnen de bedragen dan in 2025 worden aangepast. Te laat, vindt VGN.

Zorgverzekeraar CZ vindt daarnaast dat er meer nodig is dan alleen extra geld. Er moet iets worden gedaan aan de personeelstekorten of gezocht worden naar andere oplossingen. Daarom kijkt CZ bijvoorbeeld naar mogelijkheden om cliënten meer thuis te kunnen helpen.

Door: Nationale Zorggids