Normal_pexels-marcus-aurelius-4064339__1_

De coronapandemie heeft veel teweeggebracht bij iedereen. Ook bij mensen met een ziekte of beperking. Zo ervoeren mensen met een verstandelijke beperking meer langdurige stress door corona. Toch is het vertrouwen in de zorg van mensen met een chronische ziekte na de coronapandemie hoger dan ervoor. Ook is de participatie van mensen met een beperking grotendeels weer op hetzelfde niveau als voor de pandemie. Dat meldt Nivel in het jaaroverzicht van de Monitor Zorg en Participatie 2022.

De monitor biedt inzicht in de stand van zaken voor mensen met een chronische ziekte of beperking op het gebied van zorg en participatie. Hun eigen perspectief speelt hierin een centrale rol. Aan de hand van onze panels, het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) en het Panel Samen Leven (PSL), brengen we al meer dan tien jaar de huidige situatie en langlopende ontwikkelingen in kaart. Dit jaaroverzicht toont al het onderzoek dat wij in 2022 hebben uitgevoerd. 

Daling participatie mensen met een verstandelijke beperking

Door corona nam in 2020 de participatie van iedereen af, maar de sterkste daling was bij mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking participeren op bijna alle gebieden minder dan mensen in de algemene bevolking. Vooral mensen met een verstandelijke beperking doen veel minder mee. Op veel gebieden is de participatie van de verschillende groepen in 2021 inmiddels weer gelijk aan het niveau van 2019.

Vertrouwen in de zorg terug

Mensen met een chronische ziekte maken zich vooral zorgen over de toekomstige zorg, bijvoorbeeld op het gebied van betaalbaarheid en personeelstekorten. Over het algemeen hebben zij vertrouwen in de zorg en medische mogelijkheden. Hoewel hun vertrouwen tussen 2020 en 2022 licht daalde, is het nu hoger dan vóór de coronapandemie. 

Langdurige stress door corona 

Mensen met een verstandelijke beperking gaven in interviews naar hun ervaringen tijdens de pandemie aan dat zij angstig waren, zowel voor het ziek zijn als voor het sociale isolement. Ook vonden veel van hen het niet fijn dat er veel veranderde in hun werk en dagbesteding. Sommigen raakten hiervan in de war. Het leidde tot stress, soms gedurende lange tijd. Dit zou een bedreiging kunnen zijn voor hun gezondheid en welzijn. 

Onderzoek

De onderzoeksresultaten uit de Monitor Zorg en Participatie zijn een belangrijke informatiebron voor beleidsmakers, zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Met deze kennis kunnen zij beleid maken waarin aandacht is voor de positie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Ook is de monitor een aanvulling op de registraties van onder andere de overheid, zorgaanbieders en verzekeraars. De monitor wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en SZW.
 
Door: Nationale Zorggids