Normal_roltoel__beperking__handicap__1_

Eind juni heeft het Ministerie van VWS bekendgemaakt dat gespecialiseerde cliëntondersteuning tot tenminste 2028 structureel zal worden aangeboden door heel Nederland. Hierdoor kunnen minstens 3000 gezinnen met een complexe zorgvraag ondersteund worden door Alliantie Gespecialiseerde Cliëntondersteuning. Dit meldt MEE NL.

Veel mensen met een complexe zorgvraag hebben moeite om het zorgsysteem te doorlopen door de huidige wetten en regelingen. Sommige hebben bijvoorbeeld een beperking in combinatie met gedragsproblematiek. De afgelopen vijf jaar is er voor deze mensen een gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) gecreëerd vanuit vijf pilots.
 
Deze ondersteunt cliënten en hun naasten bij de zoektocht naar passende zorg, waarbij ze op landelijk niveau een oplossing kunnen zoeken. De zorg die een gespecialiseerde cliëntondersteuner biedt is intensiever en langduriger dan die van een reguliere cliëntondersteuner. Ook kunnen zij samenwerken met zorginstanties en –aanbieders wanneer cliënten tegen problemen aanlopen, zodat er een passende oplossing gecreëerd kan worden. 

Waardevolle ondersteuning

MEE NL-Directeur Yvon van Houdt: “Het is geweldig dat GCO geborgd en structureel aangeboden zal worden. In de pilots wordt al jarenlang aangetoond dat deze vorm van ondersteuning echt het verschil kan maken voor mensen met complexe zorgvragen, die in het huidige systeem van zorg en ondersteuning de weg niet meer kunnen vinden. Voor hen én voor de mensen om hen heen is het heel prettig dat deze ondersteuning blijvend kan worden geboden.”

Samenwerking

Organisatie MEE levert ook een bijdrage aan de vijf pilots. “We bundelen graag onze krachten met Zorgbelang Inclusief en haar partners in de alliantie. We stellen onze expertise, mensen en het daarbij behorende netwerk van zorg en ondersteuning natuurlijk beschikbaar voor samenwerking.” 
 
De vijf pilots die al sinds 2019 lopen, laten de meerwaarde zien van GCO. Door de ondersteuning van Alliantie Gespecialiseerde Cliëntondersteuning kunnen 450 deelnemers de hulp blijven gebruiken. Vanaf 1 januari 2024 worden er weer nieuwe deelnemers voor de projecten aangenomen.
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch