'Politiek moet problemen gehandicaptenzorg snel aanpakken'

Personeelswisselingen, gebrek aan passende woon- en logeerplekken, toenemende wachtlijsten en familie en naasten die de (mantel)zorg niet meer aankunnen. Ieder(in) en lidorganisaties ontvangen bijna dagelijks meldingen over schrijnende situaties in de zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking. Komende donderdag zou de Tweede Kamer eindelijk het gehandicaptenbeleid bespreken, maar het debat wordt opnieuw uitgesteld. Ieder(in) doet een stevig beroep op de Tweede Kamer om het Commissiedebat Gehandicaptenbeleid snel weer op de agenda te zetten en het onderwerp de aandacht te geven die het verdient, zo meldt de belangenorganisatie.

In de gehandicaptenzorg zijn persoonlijke aandacht, nabijheid en continuïteit onmisbaar. Maar nu al zijn er onvoldoende medewerkers en plekken. Met name mensen die complexe zorg nodig hebben en hun naasten lijden daar ernstig onder. In een brief aan de Tweede Kamercommissie van VWS vraagt Ieder(in) samen met een aantal lidorganisaties om toegang tot passende zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking te garanderen. Zodat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Daarnaast vragen ze de Kamer om de stapeling van zorgkosten voor deze groep mensen terug te dringen. En om mensen met een beperking en hun naasten beter te betrekken bij beleid.

Kies voor een toegankelijk Nederland

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen pleit Ieder(in) voor drastische veranderingen op het gebied van zorg en ondersteuning. Mensen met een beperking of chronische ziekte, waaronder kinderen en jongeren, hebben, vaak hun hele leven lang, zorg en ondersteuning nodig. Thuis, op school, op het werk, bij dagbesteding en bij deelname aan het maatschappelijke leven. De wetten waarvan zij afhankelijk zijn (Jeugdwet, Wlz, Wmo en Zorgverzekeringswet) sluiten in de praktijk slecht aan op elkaar, en op het dagelijks leven van mensen met een beperking. Bekijk hier de oproep aan politieke partijen ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’.

Door: Nationale Zorggids