Flink lager resultaat in 2022 voor vier grootste zorgsectoren

De vier grootste zorgsectoren boekten in 2022 een gezamenlijk resultaat dat 39 procent lager lag dan in 2021. Het wegvallen van de coronasteun is een belangrijke oorzaak van deze daling. Ook gaven ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorginstellingen, gehandicaptenzorginstellingen en vvt-aanbieders meer geld uit aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel. Anders werden de vacatures niet opgevuld. Door hoog ziekteverzuim kon vast personeel niet worden ingezet. Dit meldt CBS. 

Naar verhouding nam het resultaat het meeste af in de geestelijke gezondheidszorg. Terwijl er in 2021 nog een stijgende lijn was ingezet. Absoluut gezien daalde het resultaat van vvt-instellingen het meest. Ook bij algemene en categorale ziekenhuizen daalde het resultaat, maar bij universitair medische centra juist niet. Daar steeg het resultaat met 41 procent.

Meer verliesgevende zorginstellingen

In 2021 was 15 procent van de instellingen in de vier grootste zorgsectoren verliesgevend. Afgelopen jaar steeg dit naar 27 procent. Het aandeel verliesgevende instellingen steeg vooral in de ggz, maar ook onder verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg nam dit toe. Ziekenhuizen melden een gelijk aandeel verliesgevende instellingen.

Hoge personeelskosten

De totale personeelskosten van de vier grootste zorgsectoren stegen in 2022 met 4 procent, tot 50 miljard euro. Vooral door de inzet van uitzendkrachten en ander extern personeel, moesten instellingen hier veel aan uitgeven. De uitgaven hieraan stegen vorig jaar met 18 procent. Dit komt deels door het hoogste ziekteverzuim in de zorg sinds 2015 en door het aantal moeilijk vervulbare vacatures. Uitzendkrachten en ander ingehuurd personeel werden vooral naar de gehandicaptenzorg gestuurd.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky