Voor het eerst rekentool voor tarieven individuele begeleiding Wmo

Berenschot heeft in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), ActiZ en de Nederlandse ggz een unieke rekentool ontwikkeld voor het berekenen van de tarieven voor individuele begeleiding en huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Ieder jaar zal de rekentool geüpdatet worden, waarbij rekening wordt gehouden met cao-wijzigingen en sociale premies. De voorlopige eindversie was eind 2023 al gepubliceerd, maar vanaf nu staat de definitieve versie voor 2024 online. Dit meldt VGN.

Gemeenten en zorgaanbieders die het transparant het gesprek willen aangaan over kosten en tarieven in de Wmo, kunnen hiervoor de rekentool gebruiken. Kostprijzen kunnen zo eenvoudig en transparant gedeeld worden voor hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. De tool is gemaakt in Excel en heeft voor gebruikers een handleiding. In het hulpmiddel is ook rekening gehouden met de cao’s voor de VVT, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en sociaal werk. Om deze informatie up-to-date te houden, ondergaat de rekentool ieder jaar een actualisatieronde. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky