Zorgboerderij van Stichting Phusis onder verscherpt toezicht

De zorgboerderij van Stichting Phusis op locatie De Bosweg is onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn er op de boerderij waar cliënten met een beperking wonen en werken te veel tekortkomingen. Zo hebben zorgverleners in opleiding verantwoordelijkheden die niet bij hun ervaring passen en zijn er niet genoeg ervaren zorgverleners om hen te begeleiden. Dit meldt IGJ. 

Zorgverleners zijn volgens de inspectie betrokken, maar hebben onvoldoende handvatten om dit te gebruiken voor professionele en veilige zorg. Er zijn daarom allerlei risico’s op het gebied van hygiëne, medicatieveiligheid en het inschatten van risico’s bij cliënten.

Maatregelen

Phusis De Bosweg heeft tot uiterlijk 11 juni 2024 de tijd om de tekortkomingen weg te nemen en te voldoen aan de normen voor  goede zorg. Lukt dit niet, dan kunnen verdere maatregelen volgen. Ook op locatie ’t Ruige Veld moeten dezelfde verbetermaatregelen worden doorgevoerd.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky