Uitdagingen in de gehandicaptenzorg aangepakt door Philadelphia en CZ

CZ Zorgkantoor en gehandicapteninstelling Philadelphia Zorg hebben de handen ineengeslagen. In vijf jaar tijd willen ze de uitdagingen voor mensen met een beperking onder handen nemen. Dit meldt Philadelphia Zorg.

Philadelphia ziet de gehandicaptenzorg meer ambulant worden en zou cliënten het liefst middenin de samenleving zien, als dat mogelijk is natuurlijk. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om samen te werken met het persoonlijke netwerk van de cliënt, maar ook met de woningbouw, zorgorganisaties en zorgkantoren.

Beeldbellen

Philadelphia en CZ zullen in de nabije toekomst meer inzetten op technologie, zoals de door de gehandicapteninstelling ontwikkelde innovatie DigiContact. Dit is een vorm van beeldbellen met een begeleider of verpleegkundige, waardoor de zorg gedeeltelijk of helemaal op afstand kan plaatsvinden. Dit is vooral haalbaar voor mensen met een lichtere beperking, waardoor zij niet altijd meer op locatie hoeven te zijn. Philadelphia houdt daardoor meer ruimte over voor cliënten met complexere aandoeningen.

Werkdruk verlagen

“Mensen worden steeds ouder, mensen met een beperking gelukkig ook. Wij zorg voor hen, met en naast andere organisaties. Voor die cliënten is er langere en vaak complexere zorg en ondersteuning nodig.” Om dit ook voor het personeel draaglijk te houden, willen CZ en Philadelphia samen de werk- en administratiedruk verlagen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky