Werknemers gehandicaptenzorg zijn bang voor bezuinigingen in hun werk

Een vacaturestop, minder uren ingeroosterd worden, cliënten die alleen nog maar de basiszorg ontvangen en een toename van de werkdruk. Dat beeld komt naar voren uit een enquête van FNV Zorg & Welzijn die door 2.984 werknemers in de gehandicaptenzorg is ingevuld. Aanleiding voor de enquête waren signalen van FNV-leden over aangekondigde bezuinigingen en aangepaste werkroosters. Dat meldt FNV Zorg & Welzijn.

Uit de enquête blijkt verder dat werknemers voor minder uren ingezet worden dan in hun contract staat. En dat er minder of helemaal geen uitzendkrachten of zzp’ers worden ingezet. Ook is de werkdruk nog verder gestegen. Saida Youssef, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "Het is dan ook onbegrijpelijk dat je in tijden van personeelskrapte medewerkers niet voor al hun volledige contracturen inroostert. Bovendien worden de uren ook vaak versnipperd ingeroosterd. Daarmee komt de werk-privébalans ook nog meer onder druk."

Alleen nog maar basiszorg 

75 procent van de respondenten geeft aan duidelijke signalen over bezuinigingen binnen de organisatie te krijgen. Op de vraag of ze hier al gevolgen van ondervinden zegt ruim 80 procent ja. De meest genoemde gevolgen zijn toename van werkdruk en niet ingeroosterd worden voor de volledige contracturen. Ook denken steeds meer werknemers erover de sector te verlaten en zijn er cliënten die alleen nog maar basiszorg krijgen.

Nicole Jansen, werkzaam als persoonlijk begeleider wonen in de gehandicaptenzorg: "Wij hebben belangrijk en mooi werk waar onze samenleving niet zonder kan en willen niet dat ons werk kapot bezuinigd wordt. Al die bezuinigingen veroorzaken onzichtbaar leed zowel bij werknemers als cliënten."

Bezoek aan huisarts of ziekenhuis 

Respondenten geven ook aan dat er minder tijd is om met de cliënt een boodschap te doen, te knutselen, te zwemmen of te zingen. Ook een bezoek aan een huisarts of ziekenhuis en het vieren van een verjaardag schiet er wel eens bij in. Eén van de respondenten vertelt dat er al wordt gesproken over ‘bed bad brood’. En dat cliënten activiteiten die hier buiten vallen zelf moeten bekostigen.

Er zijn grote verschillen tussen de regio’s. Zo geeft 80 procent tot 88 procent van de respondenten uit de drie noordelijke provincies en Zeeland aan signalen te krijgen over bezuinigingen. Tegenover 62 procent in Noord-Holland en 70 procent in Zuid-Holland.

Commissiedebat over arbeidsmarkt in de zorg 

Volgende week is er een commissiedebat over de arbeidsmarkt in de zorg. Youssef: "Een belangrijk moment voor onder meer de werknemers in de gehandicaptenzorg. Vorige week draaide de Tweede Kamer weliswaar de geplande bezuiniging van 193 miljoen euro op langdurige zorg terug. Maar de zorgkantoren hebben de budgetten voor 2024 al verdeeld." Youssef is er niet gerust op, want vorige week werd ook bekendgemaakt dat 32,8 procent van de gehandicaptenzorginstellingen over 2023 verwacht verlies te maken.

Door: Nationale Zorggids