VGN onaangenaam getroffen door grensoverschrijdend gedrag zorgverleners

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is "onaangenaam getroffen" door de toename van het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag van zorgverleners tegen cliënten. Uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat het aantal meldingen uit die sector vorig jaar is verdubbeld van vijftig naar honderd.

Volgens de VGN geeft het aantal meldingen aan dat er in de gehandicaptenzorg niet wordt geaarzeld om melding te doen en dat er dus sprake is van een veilige meldcultuur. "Maar hoe veilig die meldcultuur ook is, elke melding is er één te veel."

De VGN zegt veel belang te hechten aan een veilige zorgrelatie. "Juist omdat de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de zorgvragers bij ons heel groot is." Wel voegt de belangenorganisatie toe dat de gehandicaptensector groot is, vergeleken met bijvoorbeeld de GGZ. "Dat verklaart ook dat het aantal meldingen in absolute zin bij ons hoog is."

Plegers

De vereniging gaat in gesprek met de inspectie om een nadere duiding bij de cijfers te krijgen. Daarnaast blijft de VGN zich inzetten om elk grensoverschrijdend gedrag door medewerkers in te dammen. "Dit hoort niet thuis in onze sector."

In totaal kreeg de IGJ vorig jaar 330 meldingen van grensoverschrijdend gedrag van zorgverleners tegen cliënten. Ook vanuit de GGZ zijn bij de IGJ meer meldingen binnengekomen, net als uit de eerstelijnszorg, waar mensen zonder verwijzing naartoe kunnen. Daar steeg het aantal van veertig naar zestig meldingen. Volgens de IGJ gaat het vooral om fysiotherapeuten.

Merendeel slachtoffers is vrouw 

Ongeveer een kwart van de vermoedelijke plegers van grensoverschrijdend gedrag is man, ongeveer driekwart van de slachtoffers is vrouw. Grensoverschrijdend gedrag kan variëren van "seksueel getinte opmerkingen en appjes, ongewenste aanrakingen, onnodig lichamelijk onderzoek en seksueel contact (ook als dat wederzijds gewenst is), tot zelfs aanranding en verkrachting." Zorgverleners mogen nooit een relatie hebben met een cliënt, omdat die vaak afhankelijk is. Als dit toch gebeurt, is het de fout van de zorgverlener, ook als het initiatief van de patiënt kwam en die zelf volledig instemt.

Door: ANP