Zorgboerderij Zonnehoeve moet per direct stoppen met zorg

Zorgboerderij Zonnehoeve in Zeewolde mag per direct geen zorg meer verlenen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er is geen professionele begeleiding meer beschikbaar, waardoor er een acuut risico is voor de cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Dit meldt de IGJ.

Afgelopen november kreeg de zorgboerderij een aanwijzing en moest de instelling binnen 4 maanden voldoen aan de normen voor goede zorg. Er was een tijdelijk team aangesteld om de zorg te verlenen, mar die heeft op 4 maart laten weten daarmee te stoppen. En dus heeft de inspectie na een bezoek op 5 maart besloten dat de zorgverlening door de Zonnehoeve per direct moet stoppen.

Acuut gevaar

Er is geen professionele begeleiding door zorgverleners en de verwachting is niet dat die nog worden ingezet. Hierdoor is een acuut gevaar ontstaan voor de veiligheid van de cliënten die 24-uurszorg nodig hebben. De Zonnehoeve is opgedragen om mee te werken aan een zorgvuldige overdacht van de cliënten aan een andere zorgaanbieder. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de IGJ.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky