Doorbraakproject LVB in de GGZ in zes ggz-instellingen van start

In het doorbraakproject LVB in de GGZ zijn twaalf doorbraakteams uit zes verschillende ggz-instellingen van start gegaan met passende zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB). Onder passende zorg valt onder meer screening, diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 40 procent van de mensen die in de specialistische ggz behandeld worden, een aanwijzing heeft voor een LVB of ZB, maar deze beperkingen worden nog altijd niet voldoende herkend in de psychiatrie. Dit meldt Kenniscentrum Phrenos.

Behandelaren in de ggz hebben ook last van handelingsverlegenheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Hierdoor en het gebrek aan kennis hierover zorgt voor een onjuiste diagnose, met als gevolg een niet passende behandeling. Het doorbraakproject moet de specialistische ggz geschikt maken voor mensen met een LVB of ZB.

Startbijeenkomst met ervaringsdeskundige

Op 15 mei vond de startbijeenkomst plaats, waar een ervaringsdeskundige met een LVB in combinatie met psychische klachten vertelde over haar problemen in de zorg toen haar beperking nog niet gediagnosticeerd was. Toen eenmaal bekend was dat ze een LVB had, werd de zorg hierop aangepast en dus passend gemaakt.  Tijdens de bijeenkomst vertelden twee landelijke projectleiders over de inhoud en het proces van het doorbraakbroject en kwam Ingeborg Berger van Antes aan het woord over herstelgericht werken bij mensen met een LVB of ZB in een FACT Team. Tot slot stelden GGNet, Reinier van Arkel, GGZ Drenthe, GGZ-NHN, Altrecht en Pro Persona hun doorbraakteams voor.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky