Hogere noodzakelijke kosten voor mensen met beperking

Uit nieuw onderzoek van Nibud hebben meer moeite met rondkomen vanwege hogere noodzakelijke kosten. Hierdoor komen ze vaker geld tekort. Dit meldt Ieder(in), die aan het onderzoek meewerkte. 

Mensen met een beperking hebben vaak hoge extra kosten voor hun zorgverzekering, eigen bijdrage voor hulpmiddelen, medicijnen en voedingssupplementen, maar geven ook meer geld uit aan vervoer, energie, telefonie, vakantie, begeleiding en wassen. Vooral de kosten voor vakanties en wonen kunnen flink oplopen.
Veel mensen met een beperking hebben verminderd arbeidsvermogen of kunnen helemaal niet werken.

Gebrek aan baan

Hierdoor hebben zij vaak minder geld tot hun beschikking dan mensen die geen beperking hebben. Door het gebrek aan baan, kunnen ze hun financiële situatie nauwelijks compenseren. Ze houden minder vaak geld over, ondanks sommige extra vergoedingen. Zij hebben houden vaak minder geld over en hebben meer moeite met rondkomen.

Stapeling van zorgkosten

Ieder(in) onderschrijft de uitkomsten van het onderzoek van Nibud. Door hogere zorg- en meerkosten, hebben mensen met een beperking veelal een laag inkomen. Hierdoor staat hun bestaanszekerheid onder druk. De druk op hun bestaan kan worden verlicht door stapeling van zorgkosten terug te dringen en ervoor te zorgen dat zij een hoger inkomen kunnen verdienen, aldus Ieder(in).

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky