IPS manier voor mensen met verstandelijke handicap om betaald te werken

Het re-integreren in de maatschappij werkt goed door middel van het vinden van een baan. Zou dat ook voor mensen met een (licht) verstandelijke handicap werken? Movisie ging deze vraag op verzoek van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) uitzoeken. Hun conclusie is daarbij ‘ja’, meldt VGN.

Internationale onderzoeken wijzen uit dat ook mensen met een (licht) verstandelijke handicap baat hebben bij een baan. Ook hebben zij daar volgens Movisie behoefte aan. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) daarvoor het meest effectief is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wat is IPS?

De methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) kenmerkt zich door mensen op een betaalde functie te zetten en ze daar verder op te leiden. Zo wordt de zorgverlening met werken op de arbeidsmarkt geïntegreerd. Daarbij kwam de vraag naar boven of dit ook kan worden toegepast op mensen met een licht verstandelijke beperking.

Uitkomst

Movisie concludeert dat het inderdaad een positief effect heeft als mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan een IPS-traject. Zij vroegen experts en sleutelpersonen, deden deskresearch en een verdiepend onderzoek bij het IPS-team van Cordaan en kwamen vervolgens tot een conclusie. Die is zoals bovenaan in de alinea al is verklapt positief. Daarom is het hoofdadvies dan ook ‘ga door met IPS’.

Begeleiding

Ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking kan IPS dus worden toegepast, ook in de modelgetrouwe vorm. Het vraagt echter wel om een enigszins intensievere begeleiding dan voor mensen uit andere groepen.

Het blijkt onder andere dat begeleiders van IPS meer tijd moeten nemen om dingen uit te leggen en ook mee moeten werken op de werkplek. Daarnaast schrijft Movisie dat de coach van IPS snel bereikbaar moet zijn voor vragen van zowel werknemer als -gever.

Rapport

Het onderzoeksrapport van Movisie is in te zien via deze link. Hier vind je de uitkomsten van het onderzoek wat leidde tot het advies van de organisatie. Het volledige onderzoek ‘IPS voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ kun je downloaden via deze link.

Door: Nationale Zorggids