Normal_ambulanceauto

AMSTERDAM - Ongeveer een kwart van de kinderen dat met brandwonden op een Eerste Hulppost belandt is het slachtoffer van mishandeling door een familielid, zo meldt Spits.

Uit een grondig opgezet, internationaal onderzoek blijkt dat er geregeld kinderen met brandwonden op de spoedafdeling komen doordat zij in aanraking zijn geweest met een heet voorwerp of de verwarming. Op het lichaam van een aantal kinderen waren zelfs sigaretten uitgedrukt.

Volgens het onderzoek zijn de verwondingen weliswaar niet altijd bewust toegebracht en worden ze ook veroorzaakt door nalatigheid van de ouders, maar zelfs dat wordt gezien als mishandeling.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) pleit er voor dat artsen sneller misstanden melden en heeft een meldcode ontwikkeld.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz