Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_stethoscoop

Kans op hartziekten groter bij mensen met stemmings- en angststoornissen


Recent onderzoek van het Trimbos-instituut laat zien dat mensen met een angst- of stemmingsstoornis een groter kans hebben op cardiometabole aandoeningen. Hieronder vallen onder meer een hoge bloeddruk, beroerte, hartziektes en diabetes. Samen komt hier een hoge ziektelast achter weg, met hoge zorgkosten. Dit meldt Trimbos. 

Normal_online_therapie

3 voordelen van online therapie


Het is een nieuwe trend in de geestelijke gezondheidszorg: online therapie bij een psycholoog. Dit is mede te danken aan de situatie rondom het coronavirus, maar tegelijk zijn de resultaten dermate veelbelovend dat niet moet worden uitgesloten dat dit een blijvertje is voor de toekomst. Uit recente studies is namelijk naar voren gekomen dat veel...

Normal_geld__pennen__contract__afspraak

HSK Groep en Zorg en Zekerheid sluiten meerjarencontract


Landelijke ggz-aanbieder HSK Groep en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hebben een uniek meerjarencontract afgesloten. Het doel van deze verdere intensivering van de bestaande samenwerking is om te komen tot een verdere optimalisatie van de zorg door middel van onder meer het toevoegen van kwaliteitsafspraken. Ook zijn er afspraken over het digi...

Normal_pesten__eenzaam__pestgedrag

Psychische klachten namen in de zomer toe onder eenzame Nederlanders


Emotionele eenzaamheid onder volwassen Nederlanders is in de zomer van 2020 toegenomen ten opzichte van vóór de corona-uitbraak (van 18 procent naar 25 procent). Onder de groep die zich eenzaam ging voelen (13 procent van de Nederlanders), namen de angst- en depressieve symptomen toe van 18 procent in november 2019 naar 26 procent in juni 2020. ...

Normal_normal_ouderen_ouderenzorg-2

Aandacht voor dagelijks functioneren van ouderen met depressie


Depressie is een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Volgens verpleegkundig specialist Sanne Wassink-Vossen is het bij behandeling van depressie bij ouderen van belang om aandacht te hebben voor het dagelijks functioneren van deze groep. Het stimuleren van beweging kan daaraan bijdragen. Dit meldt Zorg voor Beter. 

Normal_doctor-1228627_640

Centraal toegangsloket voor alle sociale hulpvragen in Gouda


In plaats van verschillende toegangsloketten voor jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), werk en schuldhulpverlening maakt Gouda vanaf dit jaar gebruik van een centraal toegangsloket voor alle hulpvragen samen. Naast het centrale loket is er een contactpersoon die het aanspreekpunt is in geval van problemen. Het loket kan telefonis...

Normal_normal_kind_ogen_peuter

‘Te snel labelen van kinderen met adhd of autisme heeft grote consequenties’


Volgens psychiater David Con heeft het snel labelen van kinderen met adhd of autisme grote gevolgen. De manier waarop in de samenleving gekeken wordt naar wat normaal of afwijkend is, wordt grotendeels bepaald door sociale processen. Taal heeft hierin een grote rol, volgens de psychiater. Hij is van mening dat we, door middel van ons taalgebruik...

Normal_coronavirus_corona_covid

Week 1: vitamine D, baby overlijdt aan corona & buikvet als risicofactor


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen en bekendmakinge...

NZG GGZ Informatie

NZG Blog

Digitaal wordt het nieuwe normaal

Normal_sjors_van_leeuwen

De uitdagingen in de zorg zijn groot en worden versterkt door de coronacrisis. In een serie van negen korte artikelen worden 9 megatrends beschreven die de komende jaren een belangrijke rol spelen in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze keer de trend:  

NZG Topvacatures

NZG Interview

Janssen Vaccines Leiden heeft finish van ‘marathon op sprintsnelheid’ in zicht

Normal_pexels-gustavo-fring-3985170


Grootschalige vaccinatieprogramma’s moeten de wereld verlossen van de ontwrichtende coronapandemie. Het Europees Medicijnagentschap EMA keurde eind 2020 het eerste coronava...