Normal_autisme_hersenen

BARNEVELD – Maatjeswerk Autisme organiseert volgende week woensdag een informatieavond voor ouders van kinderen met autisme en/of ADHD. Deze avond is bedoeld om aan de gemeente duidelijk te maken wat voor de doelgroep nodig is op het gebied van vrijetijdsbesteding, onderwijs en ondersteuning in werk en wonen.

Daarnaast is deze avond bedoeld om ouders bij elkaar te brengen, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en te kijken wat ouders en kinderen nodig hebben.

In oktober vond de eerste bijeenkomst plaats en nu wordt er iedere twee maanden een dergelijke bijeenkomst georganiseerd. Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst is er al contact gezocht met de gemeente en de WMO-raad om wensen en behoeften onder de aandacht te brengen. De avond vindt plaats in het CJG van Barneveld en men dient zich vooraf aan te melden. Meer informatie kan gevonden worden op www.maatjeswerkautisme.nl.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal