Autisme, empathie, promotieonderzoek

AMSTERDAM – Niet een gebrek aan empathie of sociaal initiatief, maar individuele verschillen in temperament, leeftijd, hyperactiviteit en zelfbeheersing zijn belangrijk voor kinderen en jongeren met een autisme stoornis (ASS) en een normaal IQ. Dat meldt het NJI.

Dat concludeert Anke Scheeren in haar onderzoek waar zij 4 december op promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Scheeren onderzocht hiervoor 214 schoolgaande kinderen en adolescenten met een ASS en een normaal IQ met een controlegroep. Hieruit bleek dat kinderen met ASS en een normale intelligentie zich in testsituaties even goed in andermans gevoelens en gedachten verplaatsten als andere kinderen. Toch tonen ze volgens hun ouders minder empathie.

Door beide groepen werden de mentale toestand van personages in een verhaal even goed geïnterpreteerd, ook reageerden ze even goed op de emoties van de onderzoeker. Hierbij werden echter grote verschillen gevonden binnen de ASS groep. De ouders van de kinderen met ASS verwachten echter ook minder empathische reacties van hun kind. 

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal