Convenant ggz ondertekend

UTRECHT - Tien Utrechtse organisaties hebben afgelopen vrijdag een convenant ondertekend. Dit zogeheten ‘convenant voor volwaardig burgerschap’ moet leiden tot meer samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en daardoor betere zorg. Dit meldt ggz-instelling Altrecht, een van de tien partners.

Mensen met psychiatrische problemen hebben vaak te maken met obstakels in hun traject naar zelfstandig wonen en werken. Met de overeenkomst willen de organisaties bijdragen aan een samenleving waarin deze mensen een volwaardige plaats kunnen innemen. De samenwerking moet leiden tot optimale tegemoetkoming aan mogelijkheden, wensen en behoeften van deze doelgroep.

De convenantpartners, waaronder Platform GGZ Utrecht en Steunpunt GGZ Utrecht, willen actief te werk gaan door ervaringsdeskundigen in te schakelen en nieuwe initiatieven op gebied van zorg en participatie te ontwikkelen.

© Nationale Zorggids / Florian Kersten