Face-to-face behandelingen ggz Friesland

In Friesland starten langzaamaan de face-to-face behandelingen in de ggz weer op. Hoewel de zorg aan ggz-patiënten tijdens de coronacrisis wel doorging via telefoon, eHealth en beeldbellen, zullen nu weer meer consulten op locatie plaatsvinden. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Vorige week riep staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis de ggz op om patiënten weer zoveel mogelijk face-to-face patiënten te behandelen. Uit onderzoek bleek dat ggz-patiënten in de coronacrisis minder hulp kregen en het face-to-face contact missen. Face-to-face gesprekken waren bij ggz-instellingen in Friesland nooit helemaal gestopt, aldus GGZ Friesland. Wel vonden ze in een andere vorm plaats. Er werd bijvoorbeeld met jongeren gewandeld met anderhalve meter afstand ertussen en er vonden gesprekken plaats met plexiglas tussen patiënt en behandelaar.

Voorzorgsmaatregelen bij face-to-face behandelingen

Acute dagbehandelingen en intakegesprekken van de forensische polikliniek vinden in kleine groepen weer plaats. De zorgverlening via beeldbellen en telefoon blijft doorgaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bezoekers van de Hege Wier en Jelgerhuis in Leeuwarden, ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en de locatie aan de Kastanjelaan in Heerenveen zullen merken dat de procedure nu iets anders verloopt. Bij deze locaties krijgen zij bij de ingang eerst vragen over hun gezondheid. Andere voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen zijn schermen in spreekkamers en schoonmaakmiddelen voor schermen, oppervlaktes en contactpunten. Ook kunnen mensen handgel gebruiken. 

Psychomedisch Centrum Synaeda behandelt patiënten tot 1 juni nog op afstand en daarna waar mogelijk op locatie. Een woordvoerder van het centrum geeft aan dat er bij patiënten behoefte is aan face-to-face contact, iets wat bij zorg op afstand dus door veel patiënten gemist wordt. Zorg op afstand zal echter ook nog steeds worden aangeboden.

Door: Nationale Zorggids