Ggz-aanbieders starten langzaam weer met face-to-face consulten

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) geven aan weer te starten met face-to-face contacten na het stilleggen hiervan door de coronacrisis. Bij de start van de corona-uitbraak zijn de face-to-face contacten veelal omgezet in beeldbellen. Voor patiënten bij wie beeldbellen of het tijdelijk stopzetten van de behandeling geen goede optie was, is en wordt er gezocht naar andere mogelijkheden. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Instellingen geven aan nu weer te starten met het opbouwen van face-to-face contacten conform richtlijnen RIVM. Dit geldt voor zowel grote als kleine aanbieders. Voor de komende tijd kiezen zorgaanbieders voor een gecombineerde vorm van een op maat gericht zorgaanbod: face-to-face op locatie, thuisbezoek als het moet en beeldbellen als het kan of als blijkt dat dit een meerwaarde is. De intake is bij de meeste aanbieders weer op basis van face-to-face contact.

Door: Nationale Zorggids