Ggz-instellingen bieden passende zorg

De inspectie heeft wekelijks contact met medewerkers van grote en kleine ggz-instellingen, met brancheorganisaties en cliëntenorganisaties. Uit deze contacten blijkt dat de ggz-sector probeert maatwerk te leveren, zodat de cliënt zoveel mogelijk de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zowel tijdens de lockdown periode als nu de reguliere zorg weer wordt opgestart, blijft de sector inzetten op passende zorg voor ggz-cliënten. De inspectie is onder de indruk van deze cliëntgerichte werkwijze en het getoonde aanpassingsvermogen. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Lockdown maatregelen zorgen voor aanpassingen in de zorg

Door de coronamaatregelen in combinatie met de tekorten aan beschermingsmiddelen was het in de eerste weken ingewikkeld voor zorgverleners en cliënten om goed contact met elkaar te krijgen. Daarop heeft de sector snel richtlijnen opgesteld en behandeling via beeldbellen geïntroduceerd. Ook ontstonden er al snel alternatieven voor groepstherapie; bijvoorbeeld therapie in kleinere groepen en op ruimere locaties, zoals in het tijdelijk gesloten restaurant. Ook gesprekken tijdens wandelingen werden opgestart. Zo kon de zorg aan cliënten toch doorgang vinden in deze lastige periode.

Opstart reguliere ggz-zorg

Aanbieders zijn druk met het vormgeven van ggz-zorg in het nieuwe normaal. De IGJ hoort terug dat bij de start van de corona-uitbraak face-to-face contacten waar mogelijk zijn omgezet in beeldbellen. Deze vorm van behandelen blijkt voordelen te hebben. Door de flexibele tijden kan zorg worden geboden op het moment dat het de cliënt het beste uitkomt. Afspraken blijken hierdoor minder vaak afgezegd te worden. Voor sommige cliënten sloot beeldbellen aan bij hun behandeling en voor andere cliënten minder. Voor deze groep is al snel gekeken of face-to-face-behandeling weer gestart kon worden, met de veiligheidswaarborgen die nodig zijn. Zorgaanbieders geven aan dat er voor cliënten die dreigen uit beeld te raken, blijvend aandacht is. Uit het contact wat de bestuurders met de cliëntenraden hebben, komt eenzelfde beeld naar voren.

Doorverwijzing naar ggz

Er melden zich minder cliënten met ggz-problematiek bij de huisarts. Daarom zijn er minder doorverwijzingen naar de ggz. Verschillende instellingen hebben inmiddels contact opgenomen met huisartsen in de regio over de mogelijkheden om meer cliënten door te verwijzen indien dit nodig is. De inspectie hoort terug dat huisartsen en ggz-instellingen elkaar steeds beter vinden. Deze samenwerking is waardevol omdat de zorg voor deze kwetsbare cliënten in samenspraak met de huisarts en het netwerk van de cliënt plaatsvindt. De inspectie blijft deze ontwikkelingen volgen in haar contact met zorgorganisaties en cliëntenorganisaties.

Door: Nationale Zorggids