Normal_politie1

De Wet verplichte ggz (Wvgg) heeft deels als doel om de politie te ontlasten bij het aanspreken en opvangen van mensen met verward gedrag, maar agenten hebben er in de praktijk nog te vaak mee te maken. De politie komt nog stees in actie als verwarde mensen overlast veroorzaken, want de crisisdienst arriveert te laat. Dit meldt Skipr. 

Uit onderzoek van Investico onder agenten blijkt dat 75 procent van hen de controle over de situatie op straat wel eens verloren heeft als het gaat om mensen met verward gedrag. De verwarde personen vertoonden agressief gedrag en de trainingen en middelen hiervoor blijken niet toereikend. Dit isfysiek en mentaal zwaar voor agenten.

Ondanks dat de overheid heeft afgesproken de politie buitenspel te zetten bij psychisch verward gedrag, heeft 60 procent minstens een keer iemand afgevoerd en vastgezet. Crisisdiensten zijn er te vaak niet op tijd en daardoor voelt de politie zich genoodzaakt dit op te pakken.

Door: Nationale Zorggids