Normal_verdrietig__angst__depressie

Ggz-instellingen zetten zich momenteel onvoldoende in om mensen op de wachtlijst te helpen. Volgens MIND-directeur Marjan ter Avest nemen zij op dit moment onvoldoende verantwoordelijkheid voor de mensen die nu hulp nodig hebben maar op de wachtlijst staan geparkeerd. Overbruggingssteun ontbreekt vaak. Dit meldt Pointer. 

Ter Avest legt uit dat veel cliënten, waaronder een grote groep jongeren, op dit moment niet weten waar ze aan toe zijn. Cliënten op de  wachtlijst zouden alvast steun moeten krijgen, al kan het nog geen reguliere behandeling zijn. Ter Avest wijst bijvoorbeeld op online contact met hulpverleners of ervaringsdeskundigen.

Willekeur

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning tijdens een wachtijstaanmelding, moet je maar net geluk hebben. Iedere regio, ggz-instelling en klacht behandelt personen op de wachtlijst anders. “ER zijn organisaties die eerder wel overbruggingshulp aanboden, maar daar wordt vaak niet voor betaald. Dat kan natuurlijk niet. We moeten echt zorgen dat dit in heel Nederland goed geregeld is”, zegt jeugdpsychiater Nellieke de Koning.

Klachten verergeren 

Dat dat nu niet zo is, blijkt wel uit het feit dat mensen op de wachtlijst in de tussentijd niet in de gaten gehouden worden. Ggz-instellingen weten dus niet hoe de client vergaat, wat soms betekent dat iemand voor een bepaalde behandeling op de wachtlijst komt, maar dat klachten in de tussentijd zo verergeren dat die behandeling niet meer past. Gevolg is dat die persoon wordt afgewezen en achteraan de rij moet sluiten voor andere hulp.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid is momenteel in gesprek zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten om de wachtlijstproblematiek aan te pakken.

Door: Nationale Zorggids