Normal_psychiater_ggz_psycholoog

De Antonius Zorggroep heeft na een intensief onderzoek, waarbij verschillende scenario’s zijn verkend, besloten om de psychiatrische zorg vanuit het Antonius Ziekenhuis in Sneek te stoppen. In overleg met De Friesland en ggz-aanbieders wordt gezocht naar mogelijkheden om de psychiatrische zorg in Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder en Urk voort te zetten. Dit meldt de Antonius Zorggroep. 

Het Antonius Ziekenhuis is een van de ziekenhuizen in Nederland die nog over een Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuizen (PAAZ) beschikt. In een veranderend zorglandschap kan het Antonius Ziekenhuis op termijn de kwaliteit en beschikbaarheid van de patiëntenzorg op de afdeling niet meer garanderen.

Continueren psychiatrische zorg staat voorop

De komende periode worden mogelijkheden onderzocht voor permanente overname van de psychiatrische zorg vanaf 1 januari 2022 binnen de regio’s Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder en Urk. Gedurende dit proces staat het continueren van psychiatrische zorg binnen de regio’s voorop. De behandelaar overlegt met de huidige patiënten over de continuering van zorg. Per 1 mei 2021 geldt binnen de PAAZ een stop voor nieuwe patiënten en verloopt de acute psychiatrische zorg binnen het Antonius Ziekenhuis via GGZ Friesland. Patiënten uit noordelijk Flevoland kunnen terecht bij GGZ Centraal.

Door: Nationale Zorggids