Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Er moet dringend een oplossing komen voor de huisvesting van kwetsbare ouderen, statushouders, ggz-patiënten, dak- en thuislozen en vrouwen in de vrouwenopvang. Zij komen steeds vaker in sociale nood door een gebrek aan een thuis. Dat concludeert een brede coalitie, die bestaat uit de ministeries van BZK, VWS, OCW, J&V en SZW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, en de G4 en G40, in haar adviesrapport over de huisvesting van aandachtsgroepen. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Al deze partijen hebben zich verenigd om gezamenlijk dit vraagstuk op te pakken en daarmee versnippering en verdringing te voorkomen. De coalitie pleit voor een brede set urgente maatregelen in een spoedpakket, in combinatie met een tienjarige Nationale Samenwerkingsagenda.

Beschikbare voorraad

De beschikbare voorraad huurwoningen, de behoefte van aandachtsgroepen aan passende huisvesting mét ondersteuning en de daarvoor beschikbare gemeentelijke budgetten raken steeds verder uit balans. Hierdoor verslechtert niet alleen het aanbod voor aandachtsgroepen van huisvesting en hulp, maar nemen de maatschappelijke sociale kosten door het ontbreken van een (t)huis voor deze groepen steeds verder toe.

Integrale aanpak noodzakelijk

Bernard ter Haar is de onafhankelijke voorzitter van de coalitie en pleit voor een aanpak van het huisvestingsvraagstuk in combinatie met de sociale vraagstukken waar aandachtsgroepen mee te maken hebben. “Een thuis voor iedereen klinkt als een logische wens maar het is een complexe opgave. Een werkelijk thuis realiseren is niet simpelweg een zaak van meer woningaanbod.” Er is de komende jaren in ieder geval 5 miljard euro per jaar nodig om de gecombineerde aanpak van meer woningaanbod en passend aanbod van zorg en ondersteuning te kunnen realiseren. “We kunnen niet wachten, snel ingrijpen is noodzakelijk”, aldus de coalitie.

Door: Nationale Zorggids