Resourcegroepenmethode leidt tot verbetering geestelijke gezondheidszorg

Bijna 300.000 mensen in Nederland lijden aan een ernstige psychische aandoening (EPA). Zij ervaren vaak levenslange beperkingen op meerdere levensgebieden. Zorg en ondersteuning zijn doorgaans gericht op het versterken van eigen kracht, autonomie en regie in het dagelijks leven. De resourcegroepenmethode maakt belangrijke mensen uit de sociale omgeving van cliënten onderdeel van de behandeling. Dit leidt tot een substantiële verbetering van de zorg voor mensen met een EPA, zodat zij beter ondersteund worden in het opbouwen van een betekenisvol leven en deelname aan de maatschappij. Dat meldt Tilburg University. 

De studie werd uitgevoerd in 20 multidisciplinaire teams, gericht op ambulante zorg voor mensen met een EPA, binnen 9 ggz-instellingen verspreid door Nederland. In alle teams werd een aantal hulpverleners getraind om de RG-methode toe te passen.

Cathelijn Tjaden: “Bij de RG-methode worden professionals onderdeel van de sociale omgeving van hun cliënt. Doordat ze hun naasten, gewoonten en gebruiken meemaken, kunnen ze de waarden, dromen, plannen en behoeften van cliënten echt leren kennen en beter begrijpen. Uit het onderzoek blijkt dat het implementeren van de resourcegroepen leidt tot het meer ervaren van grip (empowerment), verbeterde kwaliteit van leven, minder beperkingen in het dagelijks functioneren en meer persoonlijk herstel, vergeleken met de gebruikelijke zorg.”

Betrokkenheid

De RG-methode benadrukt het belang van de betrokkenheid van ‘belangrijke anderen’ en het unieke karakter van elk hersteltraject. Hoewel deze principes niet nieuw zijn in de ggz, biedt de RG-methode een manier om deze in de reguliere werkwijze van hulpverleners te verankeren. Daarmee leidt het tot substantiële verbeteringen van de zorg voor mensen met een EPA.

Door: Nationale Zorggids