Normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie

Het totaal aantal patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) is door de jaren heen licht gestegen, naar rond de 215.000 personen. De meesten van hen worden niet opgenomen. Ongeveer 187.000 EPA-patiënten ontvangen alleen ambulante zorg in de ggz of Wet langdurige zorg (Wlz). Ongeveer 28.000 patiënten worden minimaal 1 dag per jaar opgenomen. Dat zijn er ieder jaar iets minder, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de ambulantisering van de ggz. Dit meldt Vektis. 

Patiënten met EPA hebben vaak een langere periode een psychiatrische beperking en ondervinden daardoor langdurige beperkingen. Zij hebben meerdere zorgbehoeftes en zijn daardoor vaker langdurig in de zorg. Ieder jaar stromen ongeveer 41.000 mensen de EPA-groep in. 83 procent is echt nieuw in deze groep en de overige 17 procent is niet in het voorgaande jaar, maar wel eerder deel van de EPA-groep geweest.
Ook stromen mensen uit de groep: jaarlijks zijn dat er ongeveer 41.000. Dit zijn niet per se dezelfde personen als de instromers. 83 procent van hen komt niet meer terug als patiënt met EPA, 17 procent wel.

EPA-patiënten in Boekel

In Boekel, Ermelo, Renkum, Asen en Zutphen is het percentage patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen het hoogst. Op Vlieland en Ameland wonen relatief de minste patiënten met EPA. Ook in Rozendaal en Renswoude zijn er relatief weinig EPA-patiënten.

Schizofrenie meest voorkomende diagnose

De groep patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening is divers van samenstelling. Mensen met psychotische aandoeningen zoals schizofrenie vormen de grootste groep. Maar ook mensen met een angst- en persoonlijkheidsstoornis en bipolaire stoornis, een depressie en/of een verslaving behoren tot de EPA-groep.

Grote verschillen in zorguitgaven

De gemiddelde zorgkosten voor een EPA-patiënt zijn ongeveer 16.000 euro. Er zijn grote verschillen in de zorguitgaven voor EPA-patiënten die wel of niet worden opgenomen. Wordt iemand niet opgenomen, dan zijn de uitgaven gemiddeld bijna 10.000 euro per patiënt. Wordt iemand wel opgenomen, dan zijn de uitgaven gemiddeld ruim 58.000 euro.

Lees in deze factsheet van Vektis alle cijfers over EPA-patiënten.

Door: Nationale Zorggids