Normal_physiotherapist-filling-in-the-patient-file-on-the-2022-04-05-22-09-06-utc-min.jpg

Het ziekteverzuim door werkstress en burn-out neemt door de arbeidsmarktkrapte enorm toe. Hetzelfde werk moet door stijgend ziekteverzuim door minder mensen worden gedaan. Dit leidt tot meer werkdruk en extra uitval. Dat is zorgwekkend, zegt Elwin Wolters, verenigingsmanager bij Wissenraet van Spaendonck. Dit meldt Van Spaendonck Groep. 

“Het is van groot belang dat werkgevers gaan investeren in de mentale gezondheid van werknemers”, zegt Wolters. “In het belang van hun werknemers, maar ook in hun eigen belang.” De jaarlijkse kosten voor het ziekteverzuim zijn meer dan 18 miljard euro. Uitval van een zieke werknemer kost een werkgever al snel zo’n 250 euro per dag aan kosten voor verzuim en vervanging.

Overleven

“Echter werkgevers zijn op dit moment meer bezig met overleven dan met preventie. Daarbovenop verdienen de investeringen in preventie zich pas over jaren uit. Geld voor preventie hebben werkgevers nu niet. Hier ligt een belangrijke taak voor brancheorganisaties en paritaire fondsen om investeringen in de mentale gezondheid te stimuleren. En dit gebeurt al veelvuldig.”

Investeren in preventie stimuleren

Om deze investeringen in preventie en mentale gezondheid aan te jagen pleit OVAL, de brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid, ervoor dat de overheid werkgevers die investeren in preventie (fiscaal) te stimuleren. Een investering in preventie betaalt zich in de toekomst uit voor de werkgever alsook voor de samenleving, aldus Wolters.

Door: National Zorggids