Normal_pexels-ivan-oboleninov-935777__1_

In 2022 meldden bedrijfsartsen bijna 3000 beroepsziekten. Psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen door (post)covid-19 zijn het meest gemeld. De cijfers zijn het hoogst in de sectoren gezondheidszorg, industrie en overheid. Dit blijkt uit het vandaag verschenen ‘Kerncijfers 2023’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Public and Occupational Health, Amsterdam UMC. Dit meldt Amsterdam UMC.

In 2022 registreerde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) 2.971 meldingen van beroepsziekten. 683 bedrijfsartsen meldden dit. Bij 87% van de beroepsziektemeldingen zijn de mensen tijdelijk arbeidsongeschikt. Bij 6,4% zijn mensen blijvend (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt door een beroepsziekte.

De sectoren

Bedrijfsartsen van het Peilstation Intensief Melden rapporteren 111 nieuwe beroepsziekten per 100.000 werknemers in 2022. Psychische aandoeningen hebben de hoogste incidentiecijfers. Hierna komen de aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen (meestal door coronavirus), neurologische aandoeningen, gehooraandoeningen en huidaandoeningen. De vier economische sectoren met de meeste beroepsziekten per 100.000 werknemers zijn: het onderwijs (163), groot- en detailhandel (151), industrie (137), en gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (116).

Rapport

Kerncijfers 2023 is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.
 
Door: Nationale Zorggids