Mensen met psychiatrische aandoening hebben betere palliatieve zorg nodig

In de regio Rotterdam Rijnmond zijn Antes, Hogeschool Inhlland, het Trimbos-instituut en Agora een project gestart om de palliatieve zorg beter te organiseren voor mensen met een psychische aandoening. In de laatste fase van hun leven krijgen ze dit namelijk lang niet altijd aangeboden. Dit meldt het Trimbos-instituut. 

Er is bij palliatieve zorg aan mensen met een psychiatrische aandoening te weinig aandacht voor hun individuele behoeften, wensen en waarden. Deze groep heeft echter een groter risico op overlijden vanwege het verhoogd risico op allerlei lichamelijke ziektes. Tegelijkertijd mijdt deze patiëntengroep de zorg vaker en negeren ze klachten die ze hebben. Ggz-zorgverleners zijn veelal de enigen die deze patiënten zien, maar zij beschikken niet over genoeg kennis over palliatieve zorg. Daarnaast zijn er van de bijna 300 hospices in Nederland slechts een handjevol die mensen met ernstige psychische aandoeningen opnemen.

Proactieve palliatieve zorg in de ggz

Met de toolkit ‘Proactieve palliatieve zorg in de ggz’ die in 2021 is ontwikkeld, zijn inmiddels goede resultaten behaald. Zorgverleners voelen zich dankzij de toolkit geholpen, waardoor ze vaker met de patiënt en zijn of haar naasten spreken over zorg in de laatste levensfase. De werkwijze in de toolkit stimuleert ook de samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg en experts in de palliatieve zorg.

Het gebruik van de toolkit wordt nu getest in de regio Rotterdam Rijnmond. Doel is om te onderzoeken of de toolkit de samenwerking tussen ziekenhuizen, hospices, de ggz, huisartsen, verslavingszorg en naasten kan stimuleren.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky