Normal_dokter__arts__stethoscoop__digitaal

In het Integraal Zorgakkoord staat de digitalisering als een methode om de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en als een manier om de werkdruk te verlichten. Terwijl MIND het belang van digitalisering erkent, gelooft de organisatie dat er extra aandacht besteed moet worden aan privacy tijdens deze ontwikkeling. Dit meldt MIND.

Met het Zorgprestatiemodel, waarbij behandelaars verplicht zijn op gegevens door te sturen naar de Nederlandse Zorgautoriteit, werd de privacy van cliënten geschonden. Hierdoor verloren velen het vertrouwen in de overheid én de zorg. 

Vertrouwen

Dit is funest voor de relatie tussen behandelaars en cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg, een relatie die juist gebouwd wordt op vertrouwen. Binnen een behandeling wordt namelijk veel kwetsbare informatie gedeeld vanuit de cliënt en het delen van deze gegevens zonder toestemming is zeer onwenselijk. 
Volgens MIND zal het huidige beleid rondom ‘databeschikbaarheid’ een negatief impact hebben op de ggz.
 
Het is van belang dat cliënten de regie houden over hun eigen gegevens. MIND heeft ook een nieuwe digitale gezondheidsautoriteit voorgesteld, vergelijkbaar met de Autoriteit Persoonsgegevens, in de Kamerstukken. Hiermee wil de organisatie ervoor zorgen dat burgerrechten beschermd blijven.
 
Door: Nationale Zorggids