Normal_rss_entry-400120

Vakbond FNV wil dat iedere organisatie in Nederland verplicht wordt een gedragscode in te stellen om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Bij een peiling van de bond hebben veel mensen aangegeven dat ze met vormen van grensoverschrijdend gedrag te maken hebben. Ook kwam naar voren dat dit soort gedrag vaak onbestraft blijft.

"Te veel werkenden hebben te maken met pesten, seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag", zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV. Van de ongeveer tweeduizend gepeilde werknemers zei meer dan de helft afgelopen jaar een of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt.

Het valt op dat de vragenlijsten van FNV met name door mensen uit de media- en cultuursector en de horeca zijn ingevuld. Mogelijk geeft dit een vertekend beeld. Jong spreekt niettemin van "verontrustende cijfers".

Leidinggevenden

Volgens de respondenten is in de helft van de gevallen de leidinggevende zelf de veroorzaker. Veel mensen die het overkomt zouden zich ook niet gesteund voelen door hun organisatie. Ook overkomt het vrouwen veel vaker dan mannen, en mensen met een onzeker contract vaker dan mensen met een vast contract, aldus FNV.

Jong zegt dat er een cultuuromslag nodig is onder leidinggevenden. "We hebben het in Nederland vaak over een cultuuromslag. Maar zolang het probleem voor een groot deel wordt veroorzaakt door de mensen die juist op een veilige werkomgeving zouden moeten toezien, is focus op de cultuur onder leidinggevenden hoogste prioriteit."

Voorlichtingen

Leidinggevenden moeten in de ogen van Jong het goede voorbeeld geven. "Er moet voorlichting komen, werknemers die overschrijdingen zien of meemaken moeten serieus worden genomen en beschermd worden en daders moeten aangepakt durven worden. Zeker als die daders de leidinggevenden zijn. In de meeste gevallen raakt het slachtoffer de baan kwijt, maar we kunnen juist dit soort leidinggevenden missen als kiespijn."

Door: ANP