De Nederlandse ggz: 'Wanneer horen zorgverzekeraars de noodklok?'

Onderzoekers van Intrakoop hebben opnieuw vastgesteld dat de ggz-instellingen financieel in zwaar weer zitten. Brancheorganisatie de Nederlandse ggz maakt zich grote zorgen. “Wanneer horen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren deze noodklok? Actie is nu echt nodig”, verzucht voorzitter Ruth Peetoom. Dit meldt de Nederlandse ggz.

Een derde van de ggz-aanbieders schreef vorig jaar rode cijfers. De verslechtering van de resultaten is het scherpst bij de grootste ggz-aanbieders. Daar is de resultaatratio flink gedaald van 4,4 procent in 2021 naar 0,7 procent in 2022.

Tarieven verhogen

Volgens Peetoom zijn de tarieven die ggz-instellingen krijgen volstrekt onvoldoende. De maximumtarieven worden niet eens betaald, dus er is nog financiële ruimte. “Wij roepen gemeenten, zorgverzekeraars, DJI en zorgkantoren dan ook op om dat wel te gaan.” Veel instellingen kunnen straks de loonsverhogingen niet betalen en hebben al helemaal geen geld om te innoveren, onderhouden en investeren. En dan kampt de sector ook nog eens met flinke energiekosten, inflatie, ziekteverzuim en arbeidsmarktkrapte. Daar is geen rekening mee gehouden in de lopende contracten met ggz-instellingen.

Complexe zorg

De Nederlandse ggz stelt dat vooral de tarieven voor complexe zorg aan mensen met bijvoorbeeld een eetstoornis of schizofrenie tekortschieten. Instellingen willen de zorg zo goed mogelijk leveren, maar op dit moment gaat dit ten koste van het hardwerkende personeel. “Daarom is het hoog tijd dat gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, Dienst Justitiële Inrichtingen de tarieven gaan ophogen, ggz-zorg gaat iedereen aan.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky