Veranderende politieke landschap zorgt voor onzekerheid binnen ggz

De directeur van de branchevereniging voor de Nederlandse ggz, Jeroen Pepers, uit zijn zorgen over het veranderende politieke landschap in combinatie met de geestelijke gezondheidszorg. Dit meldt Skipr.

Minder instroom ggz en meer toegankelijkheid

Momenteel is er een beweging gaande die door de invoering van de Hervormingsagenda jeugd en het Integraal Zorgakkoord zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de geestelijke gezondheidszorg. Zo richt deze beweging zich via het zorgakkoord op een minder grote instroom binnen de ggz. In plaats daarvan kunnen mensen eerder en sneller geholpen worden door de implementatie van schuldhulpverlening en welzijnswerk. Dit komt vooral doordat klachten kunnen ontstaan uit maatschappelijke, en dus niet geestelijke, problemen. Hierdoor wordt de ggz beter toegankelijk voor de mensen die daadwerkelijk geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

Maatschappelijke problemen ondermijnen plan

Pepers legt uit dat het veranderende politieke landschap leidt tot veel onzekerheid binnen de ggz en haar cliënten. Om het zorgakkoord en de Hervormingsagenda jeugd te kunnen faciliteren, is het van belang dat politieke onderhandelaars aandacht hebben en houden voor maatschappelijke problemen zoals onderwijs, huisvesting en bestaanszekerheid. Alleen zo kan de mentale gezondheid van mensen verbeterd worden en wordt de druk op de ggz ook verlaagd.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer