Gezamenlijke oproep aan politiek: laat de ggz niet door de bodem zakken

In een gezamenlijke oproep vragen patiënten, naasten, psychologen, psychiaters en ggz-instellingen de informateur, fracties en Kamerleden op om de geestelijke gezondheidszorg (ggz) niet door de bodem te laten zakken. De situatie is volgens de Nederlandse ggz, MIND, NIP en NVvP zo alarmerend dat zij de overheid en politici gezamenlijk oproepen om in te grijpen. De toegankelijkheid van de ggz is al slecht en zonder actie zal dit alleen maar erger worden. Dit melden de Nederlandse ggz, MIND, NIP en NVvP. 

Een brief aan de informateur gaat over het opstellen van een nieuw regeerakkoord met maatregelen die de problemen in de ggz moeten helpen oplossen. De politiek kan keuzes maken om te voorkomen dat de geestelijke gezondheidszorg helemaal niet meer toegankelijk is. De vier organisaties dragen drie oplossingsrichtingen aan: 1) investeer in mentale gezondheid zodat zorgvraag afneemt, 2) help de sector aantrekkelijker te maken voor werknemers en 3) zorg voor een houdbaar zorgstelsel met beter financiering, minder marktwerking en meer eenvoud.

Instroom verdubbeld terwijl budget met 11 procent steeg

Om de ggz gezond en toegankelijk te houden is er tijdig en passende zorg nodig voor mensen met een psychische aandoening, zijn er voldoende vakbekwame zorgverleners en is er een financieel gezondheid ggz-aanbod. Deze drie pijlers dreigen echter om te vallen, schrijven de vier organisaties. De instroom in de ggz is in elf jaar tijd met 52 procent toegenomen, terwijl het budget gedurende deze periode met slechts 11 procent steeg. Inmiddels staan er meer dan 80.000 mensen op de wachtlijst. Meestal moeten ze enkele maanden wachten, maar mensen met een trauma, persoonlijkheidsproblematiek of eetstoornis moeten soms tot wel 2 jaar wachten op passende zorg.

Personeelsproblemen in de ggz

Doordat er onvoldoende personeel is kan er niet meer genoeg zorg worden geleverd. Daarbij speelt ook administratiedruk en de hoge werkdruk een rol in de kwaliteit van zorg die ze leveren. Personeel in de ggz valt ook regelmatig uit door deze omstandigheden. En bij de ggz-instellingen gaat het op dit moment ook niet goed: 33 procent lijdt verlies.

Radicale omslag nodig

Een nieuw kabinet kan de problemen helpen oplossen door te investeren in mentale gezondheid en de ggz. Er is daarnaast een radicale omslag nodig van controledrift naar vertrouwen. En er zijn meer professionals nodig. Hiervoor is eenvoudigere contractering van zorg nodig en minder administratielast. Ook is er meer samenwerking tussen zorg en sociaal domein nodig en wil de sector dat het nieuwe kabinet ervoor zorgt dat zorgverzekeraars en gemeenten genoeg ggz en jeugd-ggz inkopen tegen een reëel tarief.

Door: Nationale Zorggids