Petitie MIND voor aanpassing van zorgstelsel aangeboden aan Kamercommissie VWS

De petitie van MIND ‘Niemand mag onnodig psychisch lijden’ is woensdag overhandigd aan voorzitter Fleur Agema van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de petitie vragen MIND en de bijna 17.000 ondertekenaars voor een aanpassing van het zorgstelsel. Dit is nodig om mensen met psychische klachten betere toegang tot zorg te kunnen geven, meldt MIND. 

Gemiddeld wachten 80.000 mensen op hulp in de geestelijke gezondheidszorg. De helft daarvan wacht langer dan de Treeknorm van drie maanden. Doordat mensen met trauma, eetstoornissen of autisme niet de noodzakelijke hulp krijgen, verergeren hun problemen. Het probleem ligt deels in het gebrek aan vrije artsenkeuze, stelt MIND. Veel ggz-aanbieders hebben wel plek, maar geen contract met zorgverzekeraars. 12 procent van het aanbod in de ggz is op dit moment niet gecontracteerd.

Restitutiepolis

Desondanks moeten veel mensen dus uitwijken naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders met alle gevolgen van dien. Mensen die geen restitutiepolis hebben, kunnen deze zorg vaak niet betalen waardoor ze niet kunnen doorgaan met hun behandeling. MIND zegt dat ongecontracteerde zorgaanbieders juist hard nodig zijn om de tekorten in de ggz tegen te gaan. En vooral als alle restitutiepolissen straks weg zijn, hebben mensen die de ggz het hardst nodig de minste kans op passende zorg.

Petitie 'Niemand mag onnodig psychisch lijden'

Daarom heeft MIND woensdag de petitie ‘Niemand mag onnodig psychisch lijden’ overhandigd aan de vaste Kamercommissie van VWS. Daarin roept de organisatie samen met 17.000 ondertekenaars Den Haag op om het zorgstelsel aan te passen. MIND heeft verschillende oplossingen om de ggz toegankelijker te maken, bijvoorbeeld door de restitutiepolis te herintroduceren, concurrentie tussen aanbieders tegen te gaan en door de zorgplicht van verzekeraars én aanbieders beter te handhaving. Ook zouden er geen uitsluitingscriteria meer moeten zijn en is het nodig te investeren in werk en bestaanszekerheid van mensen met psychische problemen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky