Hospices krijgen steeds meer aanmeldingen van mensen die willen sterven door te stoppen met eten en drinken. Vaak zijn dit ouderen met een ‘voltooid leven’ bij wie euthanasie geen optie is. Een merendeel van de hospices accepteert deze groep ouderen. Soms

In de nieuwe richtlijn van artsenfederatie KNMG is de leeftijdsgrens voor hulp bij het stoppen met eten en drinken komen te vervallen. Tot nu toe werd deze vorm van hulp alleen aangeraden bij mensen ouder dan 60 jaar, maar de KNMG vindt dat ook jongere mensen die niet meer willen leven hier hulp bij moeten kunnen krijgen. Dit gebeurt soms in hospices en daar twijfelen zij nog hoe ze met de jongere doelgroep moeten omgaan, vooral als 60-minners vanwege psychische problemen niet meer willen leven. Dit meldt NOS.

Hospices krijgen steeds meer aanmeldingen van mensen die willen sterven door te stoppen met eten en drinken. Vaak zijn dit ouderen met een ‘voltooid leven’ bij wie euthanasie geen optie is. Een merendeel van de hospices accepteert deze groep ouderen. Soms kloppen relatief jonge mensen echter ook bij hen aan. Zij hebben psychische problemen of ervaren veel eenzaamheid en willen daarom niet meer leven. Zorgpersoneel in hospices komt hierdoor voor een dilemma te staan omdat het proces van stoppen met eten en drinken voor hen complexer is en het langer duurt voordat ze doodgaan.

Beter met begeleiding dan zonder

Hospice Demeter neemt tijdelijk geen mensen meer aan die vanuit psychische overwegingen willen stoppen met eten en drinken, ook niet als ze ouder zijn en een voltooid leven hebben. Hospice-arts Alexander de Graeff van Demeter, vindt echter dat deze groep patiënten ook de ruimte moet krijgen om te stoppen met eten en drinken. “Als een patiënt dit wil doen, dan kan hij dat maar beter mét begeleiding doen, dan zonder begeleiding.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky