'Zorgverzekeraars blokkeren bewust vrije artsenkeuze ggz'

Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze heeft bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een klacht ingediend over Menzis, CZ, Zilveren Kruis en VGZ. Zij zouden artikel 13 van de Zorgverzekeringswet hebben overtreden, door flink hoge extra bijdragen te vragen aan ggz-cliënten die bij een ongecontracteerde zorgverlener zitten. Dit meldt Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze. 

Volgens de stichting moeten cliënten die uit pure wanhoop naar een niet-gecontracteerde ggz-zorgverlener gaan, naast hun eigen risico ook een eigen bijdrage van gemiddeld 1.500 euro betalen. SVA pleit voor behoud van vrije artsenkeuze en heeft hierover ook meerdere rechtszaken gewonnen. Zorgverzekeraars zouden de gerechtelijke uitspraken echter aan hun laars lappen. Daarom wil de stichting dat de NZa ingrijpt en handhaaft.

Hinderpaalcriterium

De klacht die is ingediend bij de NZa gaat over een uitspraak van de Hoge Raad in december 2022. Een verzekerde heeft recht op vrije artsenkeuze en een zorgverzekeraar mág een eigen bijdrage vragen bovenop het eigen risico, maar er mag geen sprake zijn van een hinderpaal. 

Volgens de Hoge Raad moet deze hinderpaal of maximale eigen bijdrage voor iedereen gelijk zijn en gebaseerd zijn op het gemiddeld modaal inkomen per verzekerde. SVA stelt dat de eigen bijdrage op basis daarvan niet hoger dan 200 euro per jaar mag zijn. “En dit is eigenlijk nog te hoog voor de nog lagere inkomens. Maar de Hoge Raad heeft gesproken. Dat betekent dat urgente psychische bijstand onbereikbaar is voor patiënten met een lager inkomen, terwijl vermogende mensen nog dezelfde week worden geholpen.”

'Vrije artsenkeuze bewust geblokkeerd'

Zorgverzekeraars vragen nog altijd een hogere bijdrage dan 200 euro per jaar en volgens SVA komt bij één verzekeraar regelmatig voor dat deze 2.500 euro factureert. “Ofwel de zorgverzekeraars blokkeren bewust de vrije artsenkeuze.” De NZa moet dus ingrijpen, vindt de stichting, zodat iedereen toegang heeft tot vrije artsenkeuze en de wachtlijsten in de ggz zullen dalen.

Lees ook: Niet-gecontracteerde zorg: onduidelijkheid, kort geding en hinderpaalcriterium

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky