Aantal Amsterdamse jongeren dat uit het leven stapt met 40% gestegen

Bij de GGD in Amsterdam zijn er grote zorgen over het stijgende aantal mensen onder de 30 jaar dat een einde hun leven maakt. Het aantal zelfdodingen in deze leeftijdsgroep is in 4 jaar tijd met 40 procent gestegen. In 2023 maakten 120 mensen in Amsterdam een einde aan hun leven. 26 van hen hadden de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt. Dit meldt Algemeen Dagblad.

De stijging van het aantal zelfdodingen heeft niet één oorzaak, er zijn meerdere factoren die hierin een rol spelen: psychische problemen, prestatiedruk, financiële problemen en social media, bijvoorbeeld. Volgens GGD-projectleider suïcidepreventie Lyna Polikar spiegelen jongeren zich aan het ideaalbeeld op social media en leren jongeren op school niet hoe ze kunnen omgaan met teleurstellingen. “Educatie hierin is belangrijk om zelfdoding te voorkomen.”

Doorslaggevende factoren

113 Zelfmoordpreventie heeft op landelijk niveau onderzoek gedaan naar doorslaggevende factoren bij zelfdoding en daaruit blijkt dat vooral complexe psychische problemen en sociale relaties hiertoe leiden. Vaak gaat het bij suïcide echter om een complexe situatie waarbij niet één factor de hoofdrol speelt. Dan zijn er namelijk ook nog gevoelens van eenzaamheid, pesten, eet- en angststoornissen of negatief zelfbeeld die een rol kunnen spelen. Jongeren hebben steeds vaker last van depressies en sombere gevoelens en brengen zichzelf vaker letsel toe.

Risicogroepen

En de wachtlijsten in de ggz zijn ook niet te vergeten. Mensen die lang moeten wachten op een behandeling in de ggz, zien hun klachten verergeren. Als het aan de GGD ligt, blijft de focus op preventie bij bepaalde risicogroepen, zoals mensen uit de lhbtq-gemeenschap, door mensen te trainen die op hun werk te maken hebben met deze risicogroepen. Ook moeten zorgcoördinatoren, docenten, mentoren en andere betrokkenen op scholen en universiteiten getraind worden in het herkennen van zelfmoordgedachten.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky