Snellere zorg bij complexe problemen steeds dichter bij

Patiënten die kampen met complexe psychische problemen, krijgen nu vaak niet de juiste zorg op de juiste plek. Om dit voor elkaar te krijgen is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) vastgelegd dat huisartsen, de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het sociaal domein een reigonale samenwerking hiervoor aangaanNa jarenlang discussiëren lijkt er nu eindelijk licht aan het eind van de tunnel, en daar is LHV-bestuurder Guus Jaspar erg blij meeVolgens hem is de vrijblijvendheid er nu vanaf, aldus Medisch Contact. 

Huisartsen zijn tegenwoordig veel te lang verantwoordelijk voor patiënten die eigenlijk geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, maar op een flinke wachtlijst staan. In het zorgakkoord waar de huisartsen vorig jaar voor hebben getekend, staat dat huisartsen samen met ggz en sociaal domein een oplossing moeten zoeken.

Het samenwerkingsplan  

De eerste contouren zijn nu zichtbaar. Mentale gezondheidsnetwerken (MGN) zijn straks in alle regio’s te vinden. Daar werken de sectoren dan in samen. Betrokkenheid van het sociaal domein is hierbij van groot belang. ‘’Niet alle psychische problematiek hoort thuis bij de huisarts óf de ggz. Je komt ook situaties tegen waarin het sociale domein een cruciale rol kan spelen. Bijvoorbeeld als mensen langdurig hoofdpijn krijgen door overlast van de buren. Dan is de woningcorporatie aan zet, niet de POH-GGZ.’’

Jaspar realiseert zich goed dat de huisarts niet de enige in de driehoek is met hoge werkdruk. Daarom is het volgens hem ook zo belangrijk dat er meer onderlinge samenwerking is, zodat patiënten eerder de juiste zorg krijgen. Geen enkele patiënt zou moeten wachten op een plek voor niet-passende zorg. Door de problemen zo vroeg mogelijk te verkennen en daarvoor afspraken te maken, kan de juiste partij er zo snel mogelijk mee aan de slag. “Een scherpere triage aan de voorkant moet ruimte maken in ieders wachtlijst.”

Definitieve werkwijze

Deze lente zal de definitieve werkwijze vast komen te staan. Het conceptbekostigingsbeleid van de Nza is voor de zomer bekendDan zullen de Mentale Gezondheidsnetwerken begin 2025 officieel van start gaan. In de tweede helft van 2025 moeten de eerste effecten zichtbaar zijn: patienten moeten merkbaar eerder bij de juiste zorg terechtkomen, zonder eerst op de verkeerde wachtlijst of bij de verkeerde zorgverlener geplaatst te worden.

Door: Nationale Zorggids