Mondriaan-directeur trekt tijdens Week van de Psychiatrie aan de bel

Nog tot en met 30 maart is het de Week van de Psychiatrie. In het kader daarvan trekt ggz-instelling Mondriaan aan de bel: er staan in Limburg 3.000 mensen op de wachtlijst voor de geestelijke gezondheidszorg. Mensen met ernstige psychiatrische problematiek moeten het langst wachten. Dit meldt L1. 

Dat de wachtlijsten nu zo lang zijn heeft volgens Mondriaan-directeur Geerke van der Meijden te maken met de organisatie van de zorg én de toename van het aantal ggz-verwijzingen. In vier jaar tijd is het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg gestegen met 50 procent. “Dat is gigantisch. Het is een breed maatschappelijk probleem dat we als ggz niet alleen kunnen oplossen.”

Verschillende financieringspotjes 

Hoewel het Integraal Zorgakkoord (IZA) ervoor moet zorgen dat de ggz integraal onderdeel wordt van de zorgvraag van patiënten, ziet Van der Meijden dit nog niet zo functioneren. Ze stelt dat partijen gegijzeld worden door bestaande financieringsregels. De huisarts, ggz en het sociaal domein krijgen geld uit verschillende potjes. Samenwerken lukt vaak dus niet, omdat de financiering te versnipperd is. En daar loopt Limburg ook op vast, zegt de zorgdirecteur. Zij vraagt zorgministers Pia Dijkstra en Conny Helder om in actie te komen. Van der Meijden snapt dat het lastig is in een demissionaire functie, maar de enorme wachtlijsten in de ggz kunnen niet wachten.

Geld IZA inzetten voor wachtlijsten

“Faciliteer het, geef ruimte”, bepleit de directeur. De honderden miljoenen van het IZA blijven nu ongebruikt. Dat geld kan slechts beperkt worden ingezet, maar is voor de ggz van levensbelang. “Als we die soepeler kunnen inzetten, zouden we al heel erg geholpen zijn.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky