Mensen met psychische problemen kunnen terecht in 24uursopvang Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft donderdag samen met het Leger des Heils een 24 uursopvang geopend voor beschermd verblijf voor mensen met psychische problemen. De opvangplekken op locatie Westburgh in de Generatorstraat in Nieuw-West zijn de afgelopen tijd verbouwd en opgeknapt met een investering van 4,7 miljoen euro door de gemeente. De vernieuwde opvang biedt de komende tien jaar plaats aan dertig volwassenen ouder dan 23 jaar.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Opvang) is tevreden met de opgeknapte opvang, die mensen met psychische problemen een veilige en stabiele woonomgeving met de nodige ondersteuning biedt. "Met de vernieuwing van dit gebouw zorgen we ervoor dat de mensen die op deze plek wonen niet hoeven te verhuizen en dat we deze opvangplekken behouden", aldus Groot Wassink. "Ik ben blij dat het Leger des Heils deze mensen blijft begeleiden."

De begeleiding door het Leger des Heils richt zich op het behouden of vergroten van de zelfstandigheid van de bewoners, de ondersteuning bij psychische problemen en het traject naar zelfstandig wonen. "Herstel begint met een (t)huis. Als dat eigen huis er (nog) niet is kan een thuis als Westburgh een prima start van het hersteltraject zijn. Dat thuis willen we onze deelnemers hier bieden", zegt Harry Doef, Directeur Zorg bij het Leger des Heils.

Door: ANP