Beleidsaanpak personen verward gedrag leidt nog niet tot minder meldingen

De beleidsaanpak van personen met verward gedrag heeft nog niet geleid tot minder E33-meldingen bij de politie. Daarnaast groeien de wachtlijsten voor beschermd wonen. Door een transitie in te zetten van beschermd wonen naar beschermd thuis, zouden de wachtlijsten hiervoor kunnen afnemen, schrijft demissionair minister Conny Helder van Volksgezondheid. Dit meldt Gemeente.nu. 

In 2023 kwam er een recordaantal meldingen binnen over personen met verward gedrag, terwijl de beleidsaanpak juist had moeten leiden tot een vermindering ervan. Is de toename van meldingen deels te wijten is aan de groeiende wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg? Dat willen Kamerleden weten. Helder denkt niet dat er een direct verband is, omdat personen met verward gedrag niet zonder meer gelijk te stellen zijn aan mensen met een psychiatrische aandoening. Deze mensen hebben niet uitsluitend geestelijke gezondheidszorg nodig, maar zouden ook baat hebben bij hulp uit het sociaal domein, bijvoorbeeld.

Sociale en financiële druk 

De minister denkt dat de toegenomen sociale en financiële druk op mensen wél een rol heeft gespeeld in de toename van het aantal meldingen vorig jaar. Er zijn volgens haar ook aanwijzingen dat problemen in wonen en zorg bij een kleine groep kwetsbare Nederlanders ook heeft geleid tot ernstigere problemen. Tegelijkertijd lijkt het erop dat mensen makkelijker een politiemelding maken wanneer zij overlast ervaren.

Focus op zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag

Ze schrijft verder dat zij en haar collega op het ministerie van Justitie en Veiligheid zich focussen op de zorg en ondersteuning aan deze mensen en het voorkomen dat zij door de politie van de straat worden gehaald. “Het is van groot belang dat het veiligheids- zorg-, én sociaal domein nauw samenwerken om te zorgen dat personen met verward en/of onbegrepen gedrag snel de juiste zorg en ondersteuning krijgen”, aldus Helder in een brief aan de Tweede Kamer.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky